Mapa sněhových oblastí

Mapa sněhových oblastí je součástí ČSN EN 1991-1-3/Z1. Ta určuje normové zatížení stavby sněhem. V případě, že byla vaše stavba projektovaná před rokem 2007, je pravděpodobně navržena podle původní normy ČSN 73 00 35 a mapy sněhových oblastí podle této normy. Ta však byla platná jen do listopadu 2006.

Většina České republiky se nachází v 1. až 4. oblasti. Pro ty je charakteristická hodnota zatížení sněhem od 0,7 do 2 kPa. V 8. oblasti určuje zatížení sněhem příslušný hydrometeorologický ústav.

 

Sněhová oblast I II III IV V VI VII VII
kN/m2 0,7 1 1,5 2 2,5 3 4 >4,0
kg/m2 7 100 150 200 250 300 400 >400

 

Mapa

Copyright 2022 halyjabor.cz