Mapa sněhových oblastí

Mapa sněhových oblastí je součástí ČSN EN 1991-1-3/Z1. Ta určuje normové zatížení stavby sněhem. V případě, že byla vaše stavba projektovaná před rokem 2007, je pravděpodobně navržena podle původní normy ČSN 73 00 35 a mapy sněhových oblastí podle této normy. Ta však byla platná jen do listopadu 2006.

Většina České republiky se nachází v 1. až 4. oblasti. Pro ty je charakteristická hodnota zatížení sněhem od 0,7 do 2 kPa. V 8. oblasti určuje zatížení sněhem příslušný hydrometeorologický ústav.

 

Sněhová oblastIIIIIIIVVVIVIIVII
kN/m20,711,522,534>4,0
kg/m27100150200250300400>400

 

Mapa

Copyright 2024 halyjabor.cz