Vhodné nátěry průmyslových podlah

Průmyslové podlahy jsou pevné a odolné podlahy zejména v prostorách výrobních závodů, pivovarů, výrobních hal, skladovacích prostor a podobně. Průmyslovými podlahami ale také lze označit podlahy podzemních garáží nebo obchodních domů. Ve většině případů se jedná o pevné a stabilní betonové podlahy, které jsou právě pro tyto prostory nejvhodnější. O vhodnosti kvalitního nátěru se člověk určitě musí poradit s profesionální firmou.

Vlastnosti průmyslových podlah

Průmyslové podlahy jsou vystaveny extrémně vysokému mechanickému zatížení. Znamená to, že se používají v místech velkého pohybu zařízení a vysokozdvižných vozíků, dále pak osob, v oblastech, kde dochází k vibracím zařízení a také silnému vystavení agresivním látkám. Při výběru typu nátěru je třeba se zaměřit na požadavky na podlahy, typ zatížení, životnost a hygienu. Základnu každé průmyslové podlahy tvoří především beton. Jde sice o materiál, který podléhá agresivnímu prostředí, ale aby se zabránilo předčasnému opotřebení nebo znehodnocení, je potřeba základnu natřít ochranným nátěrem. Velkým plusem každé povrchové úpravy průmyslových podlah je především to, že jsou bezešvé. A aby nedošlo k popraskání povrchového nátěru nebo dokonce k popraskání samotné základny, je možné tuto základnu vyztužit. Pokud je tedy podlaha vystavena maximálnímu zatížení, je instalována prostorová výztužná síť a je použito disperzní vyztužení skelným vláknem.

Malmex

Požadavky na průmyslové podlahy

Vzhledem ke specifikům provozu průmyslových podlah jsou na ně kladeny zvláštní požadavky, jako je:

  • síla
  • odolnost proti opotřebení
  • dlouhá životnost se zachováním vlastností důležitých pro provoz
  • odolnost vůči změnám teploty
  • odolnost proti vlhkosti
  • odolnost proti oděru
  • požární bezpečnost
  • antistatické vlastnosti

Ochranná vyrovnávací vrstva

Každá podlaha, ať už je to betonová nebo jakákoliv jiná, musí být pře povrchovou úpravou dobře očištěná, vysušená a rovná. K vyrovnání lze použít samonivalační stěrku. Je vhodná pro poškozenou betonovou podlahu, pro vyplnění prasklin v betonu a zarovnání povrchu. Není třeba se obávat, že by schnutí samonivelační stěrky trvalo několik dní. Vyzrálá a suchá je samonivelační stěrka už po několika hodinách.

Epoxidová podlaha

Epoxidové podlahy jsou stejně odolné, jako samonivelační stěrka a stejně tak se dají aplikovat na betonovou základnu. Jsou rovněž mechanicky odolné a využívají se především ve výrobních halách, v garážích i sklepech, ale také na terasách. Mohou mít protiskluzovou povrchovou úpravu a navíc lze realizovat tento druh podlah v různém barevném provedení, což dělá tento nátěr ještě atraktivnější. Je třeba také myslet na to, že správně namíchaná epoxidová podlaha rychle schne. Je tudíž vhodné, pracovat rychle, ale ne zbrkle. Navíc se epoxidový potěr provádí ve dvou vrstvách.

Polyuretanové podlahy

Průmyslové podlahy mohou mít vrchní nátěr také polyuretanový. Jsou nejen relevantní, ale také velmi žádané. Mezi nejpoužívanější objekty těchto podlah patří především obchodní centra, ale i garáže nebo výstavní haly. I zde je možnost realizace protiskluzového povrchu, a to díky použití frakcí křemičitého písku.

 

 

 

 

 

Copyright 2024 halyjabor.cz